POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO PRACOWNI WITRAŻY SPEKTRUM

1. DEFINICJE

1.1. Administrator Yaroslav Borysyuk Pracownia Witraży Spektrum, ul. Mikołajska 3/4, 31-027 Kraków, e-mail: [email protected], nr telefonu: +48 507 433 295.

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

1.3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.

1.4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.5. Serwis/Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.witrazeceramika.pl.

1.6. Użytkownik lub Kupujący – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

2. PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

2.1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

KORZYSTANIE Z SERWISU WITRAZECERAMIKA.PL

3.1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), a niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (tj. osoby nieposiadające konta w Serwisie) przetwarzane są przez Administratora:

3.1.1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, udostępniania formularzy kontaktowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.2. w celu obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.1.3. w celu obsługi reklamacji – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

3.1.4. w celach analitycznych, statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3.1.5. w celach marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika;

3.1.6. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

3.2. Złożenie zamówienia przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Złożenie zamówienia może nastąpić w związku z rejestracją konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu rejestracji, a następnie w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.

3.3. Dane osobowe są przetwarzane:

3.3.1. w celu założenia konta oraz realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3.3.2. w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest realizacja obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

3.3.3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

3.3.4. w celach marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika;

3.3.5. w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.

FORMULARZE KONTAKTOWE

3.4. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe, danych prawdziwych i poprawnych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie, podanie danych nieprawdziwych lub niepoprawnych skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

3.5. Dane osobowe są przetwarzane:

3.5.1. w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3.5.2. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności;

3.5.3. w celach marketingowych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika.

NEWSLETTER

3.6. Administrator umożliwia Użytkownikowi subskrybowanie bezpłatnej usługi newsletter. W ramach zamówionej usługi Użytkownik będzie otrzymywał informacje o bieżących promocjach, nowych produktach i inne podobne. Zapisanie na newsletter wymaga podania adresu e-mail oraz potwierdzenia zlecenia realizacji usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny.

3.6.1. Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usługi subskrypcji newsletter – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); Użytkownik uprawniony jest do wycofania zgody w dowolnym momencie.

4. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

5. PLIKI COOKIE ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

5.1. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych niepowiązanych z danymi osobowymi konkretnego Użytkownika.

5.2.1. Administrator stosuje mechanizm plików cookie, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, zapisywane są przez serwer Administratora na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików cookie ma na celu poprawne działanie Sklepu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

5.2.2. Pliki cookie nie mają na celu identyfikacji Użytkowników. Administrator nie korzysta z plików cookie do ustalania tożsamości Użytkowników, ani wpływania na funkcjonowanie urządzeń Użytkowników.

5.2.3. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki typu cookie umożliwiają: utrzymanie sesji Użytkownika; dostosowanie Serwisu do potrzeb Użytkownika; tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu, zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników; weryfikacji i rozwoju swojej oferty. Pliki cookie zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą operatorów płatności, reklamodawców, a także innych partnerów biznesowych.

5.2.4. Pliki cookie wykorzystywane są w Sklepie za zgodą Kupującego, przy czym zgoda ta może zostać wyrażona poprzez zaznaczenie zgody podczas wyświetlenia się na urządzeniu strony startowej Sklepu wraz z odpowiednimi ustawieniami przeglądarki internetowej, z której korzysta Kupujący a która zezwala na zapis w pamięci urządzenia plików cookie.

5.2.5. Kupujący ma możliwość usuwania plików cookie po każdorazowym zakończeniu korzystania ze Sklepu, może również poprzez odpowiednie ustawienia swojej przeglądarki internetowej ograniczyć lub całkowicie wyłączyć zapisywanie w pamięci urządzeń plików cookie.

5.2.6. Ograniczenia wprowadzone przez Kupującego w korzystaniu z plików cookie mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z pełnej funkcjonalności Sklepu.

5.2.7. Pliki cookie, zależnie od ich rodzaju, umożliwiają Administratorowi zwłaszcza: 1) zapewnienia bezpieczeństwa Kupującym podczas korzystania przez nich ze Sklepu, 2) pozyskiwanie niezindywidualizowanych danych statystycznych dot. Sklepu, 3) badania czy funkcjonalności Sklepu spełniają oczekiwania Kupujących, 4) dostosowywanie treści Sklepu do potrzeb Kupującego, 5) dostosowywanie funkcjonalności Sklepu do potrzeb Kupującego, 6) zapamiętywania preferowanych przez Kupującego ustawień.

5.2.8. Administrator w toku świadczenia usług posługuje się: 1) plikami cookie o charakterze tymczasowym, które są usuwane po zakończeniu korzystania przez Kupującego ze Sklepu (zamknięcie strony), 2) plikami cookie o charakterze trwałym, które pozostają w pamięci urządzenia przez oznaczony czas i są stosowane za każdym korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu.

5.2.9. Administrator stosuje następujące rodzaje plików cookie: 1) pliki cookie umożliwiające korzystanie przez Kupujących z funkcjonalności Sklepu – w szczególności zapewniając możliwość zalogowania się do niego (autoryzacja) i utrzymania sesji oraz zamawiania przez Kupujących produktów; 2) pliki cookie odpowiedzialne za bezpieczeństwo zakupów – umożliwiające dokonywanie przez Kupujących bezpiecznych zamówień; 3) pliki cookie pozwalające na zapamiętywanie wybranych przez Kupujących indywidualnych ustawień Sklepu; 4) pliki cookie o charakterze użytkowym służące pozyskiwaniu przez Administratora danych statystycznych; 5) pliki cookie o charakterze reklamowym umożliwiające dostarczanie Kupującemu treści reklamowych dostosowanych do jego zainteresowań.

5.3. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5.4. Narzędzia Google

Serwis wykorzystuje narzędzia Google – Google Analytics, Google Search Console oraz Google Tag Manager – zapewnianych przez Google Ireland Limited, firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Działania w tym zakresie są realizowane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji Serwisu.

Użytkownik może zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania z Serwisu przez Google Analitycs, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są tutaj: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Tag Manager to narzędzie pozwalające na kontrolowanie fragmentów kodów i tagów umieszczonych w Serwisie. Tagi – czyli fragmenty kodu Strony – pozwalają na różne działania, między innymi śledzenie aktywności użytkowników na Stronie (Google Analytics) takie jak czas spędzony na Stronie, przewijanie witryny. Dzięki Google Tag Manager nie trzeba każdego z tagów dodawać do kodu źródłowego Strony, co zwłaszcza przy dużej ich liczbie może rodzić pewne problemy.

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Tag Manager dostępne są tutaj: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

Przetwarzanie danych przy pomocy powyższych narzędzi odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu prawnego administratora, jakim jest zwiększenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane mogą być przetwarzane poza obszarem EOG, w szczególności na terenie USA, co może mieć miejsce wyłącznie na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne, zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa danych Użytkownika.

5.5. Facebook Pixel

Serwis korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizowane są w oparciu o udzieloną zgodę.

W celu kierowania do Użytkownika reklam spersonalizowanych, w Serwisie zaimplementowany został Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na identyfikację. Administrator wie jedynie, jakie działania zostały podjęte w ramach Strony. Administrator wskazuje, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Użytkowniku zebranymi w ramach korzystania przez Użytkownika z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od Administratora, a informacji o nich można szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu konta na Facebooku Użytkownik może również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Dane mogą być przetwarzane poza obszarem EOG, w szczególności na terenie USA, co może mieć miejsce wyłącznie na podstawie umowy zawierającej standardowe klauzule umowne, zapewniające adekwatny poziom bezpieczeństwa danych Użytkownika.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

6.2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

7. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

7.1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

7.1.1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;

7.1.2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;

7.1.3. Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;

7.1.4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;

7.1.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);

7.1.6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;

7.1.7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;

7.1.8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;

7.1.9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;

7.1.10 Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.2. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

7.2.1. w formie pisemnej na adres: ul. Mikołajska 3/4 31-027 Kraków ;

7.2.2. drogą e-mailową na adres: [email protected] .

7.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:

7.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);

7.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres email, itp.);

7.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe itp.).

7.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

7.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

7.6. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

8. ODBIORCY DANYCH

8.1. W związku z realizacją usług dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, których działalność ma charakter pomocniczy względem działalności Administratora, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia).

8.2. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

9.1. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

10. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

10.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

10.3. Administrator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów przepisów prawa.

11. DANE KONTAKTOWE

11.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail [email protected]

12. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

12.1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.